Gebruikersmenu

Login


Wachtwoord vergeten?

Zoeken

Home
Welkom bij de Dienst Ambulante Begeleiding

Voor ons cursusaanbod 2010-2011: klik hier!

 
De Dienst Ambulante Begeleiding Midden Nederland is een jonge, dynamische organisatie. Zij vormt een samenwerkingsverband tussen de Berg en Boschschool in Bilthoven en de Dr. C. P. van Leersumschool in Zeist, die beide onderdeel zijn van het REC 4-4 ’t Gooi, Utrecht en West-Veluwe.

Ons betrokken en deskundig team van ruim twintig medewerkers richt zich op instellingen die praktijkgerichte informatie en ondersteuning zoeken bij het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met sociaal-emotionele, psychiatrische en/of gedragsproblemen (het gehele cluster-4).Deze hulp kan een eenmalig of langlopend karakter hebben en al dan niet plaatsvinden in het kader van de Leerling Gebonden Financiering (de ‘Rugzak’). Vorm en inhoud van de begeleiding worden op de specifieke situatie en individuele leerling toegesneden.

Uiteraard biedt de Dienst afgestemde adviezen en begeleiding aan leerkrachten die vanuit hun lespraktijk worden geconfronteerd met een bepaalde hulpvraag. Daarnaast zijn vele vormen van training, coaching en ondersteuning (waaronder het doen van onderzoek) mogelijk. Dit kan op diverse niveaus binnen de schoolorganisatie worden ingezet. 
  
De informatie op deze website is bedoeld voor het onderwijsveld, ouders en iedere  belangstellende, en is grotendeels vrij toegankelijk. Onderwijsinstellingen die in het kader van de  Leerling Gebonden Financiering een relatie hebben met de Dienst Ambulante Begeleiding, kunnen  inloggen voor aanvullende diensten en specifieke faciliteiten op deze site. 
                 

Lees verder:

 


Ambulante Begeleiding is hulp van buiten dichtbij
 

Laatste nieuws

Welk onderzoek doet de DAB?
Door de dienst kan door bevoegde medewerkers psychologisch, pedagogisch, didactisch en persoonlijkheidsonderzoek worden verricht. Dit kan zowel binnen als buiten de rugzak (vraag naar de voorwaarden). 
Lees meer...
 
(c) 2017 Dienst Ambulante Begeleiding Midden Nederland | Site by MediaTechnics.nl | Disclaimer